Home ผ่าตัดด้วยวิธีผ่าตัดเล็ก FUT

FUT

written by Dr.ORN Clinic Presents

  การปลูกผมแบบ  Follicular Unit Transplantation  (FUT) เป็นการปลูกผมด้วยการวิธีการผ่าตัดขนาดเล็ก บางคนอาจใช้คำว่าการปลูกผมแบบไม่ผ่าตัดก็ได้ คือการย้ายเซลล์รากผมจากบริเวณท้ายทอยหรือด้านข้างของศีรษะ ซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์รากผมมีความแข็งแรงและแทบไม่มีการหลุดร่วงของเส้นผม นำมาปลูกใหม่ในบริเวณที่มีปัญหา (ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน) ซึ่งการปลูกผมแบบผ่าตัดนั้นเป็นการผ่าตัดที่ไม่ต้องใช้ยาสลบ ใช้แต่การฉีดยาชาเฉพาะบริเวณที่ทำการปลูกย้ายเซลล์รากผมเท่านั้น โดยระยะเวลาในการผ่าตัดนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนรากผมที่ปลูกร่วงแต่ละบุลคล โดยผลลัพธ์ของการปลูกย้ายเซลล์รากผมแบบผ่าตัดนั้นเห็นผลชัดเจนและมีความปลอดภัยสูงเพราะดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการปลูกผมโดยตรง

วิธีการปลูกผม

 • แพทย์ทำการวาดแนวผมที่จะทำการปลูก โดยวิเคราะห์จากโครงหน้าของคนไข้และมีการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนจะทำการปลูกผม

wrfe

รูปวาดแนวไรผม

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 • แพทย์ทำการคัดเลือกรากผมบริเวณด้านหลัง ในส่วนท้ายทอยเพื่อจะตัดไปปลูกถ่ายเซลล์  ซึ่งบริเวณที่ถูกคัดเลือกจะถูกโกนให้สั้น เพื่อสะดวกต่อการผ่าตัด

กกก

รูปด้านหลังที่จะตัด

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 • แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ตลอดรอบแนวที่จะตัด เมื่อยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะเริ่มผ่าตัดโดยใช้เทคนิคแบบเปิด (Open Technique) โดยใช้เแว่นขยาย 4 เท่า ทำให้มองเห็นแนวรากผมที่ชัดเจน และโอกาสในการสูญเสียรากผมน้อยมาก อยู่ที่ 2 – 3 % เท่านั้น
 • แผลจะถูกเย็บปิดด้วยไหมละลาย และเย็บตรึงห่างด้วยไหมไม่ละลายเพื่อให้แผลสมานกันเร็วยิ๋งขึ้น เมื่อครบ 7 วันแพทย์จะนัดมาตัดไหม (ในระว่าง 7 วันนี้ คนไข้สามารถสระผมได้ตามปกติ)

ดไไ

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 • นำหนังศีรษะที่ตัดออกมาแช่ในน้ำเลี้ยงเซลล์และควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เซลล์ตาย แล้วนำมาแบ่งออกทีละเซลล์รากผมด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 เท่า แต่ละเซลล์รากผมจะมีเส้นผมประมาณ 1 – 4 เส้น

้้้ก

 

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 • แพทย์ทำการฉีดยาชาบริเวณที่เลือกทำการปลูกผม เมื่อยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะทำการเจาะรูบริเวณหนังศีรษะที่จะทำการปลูกผม แล้วใส่กราฟเข้าไปช่วยลดการบอบช้ำของเซลล์รากผม
 • แพทย์ใช้เข็มเจาะแล้วปลูกผมลงไป เพื่อเพิ่มความหนาแน่นในจุดที่ต้องการ

ข้อดีของ FUT

 • เป็นแผลแบบปิดโอกาสติดเชื้อ น้อยกว่า 1 %
 • กราฟได้รับการแยกโดยกล้องจุลทรรศน์ ทำให้สามารถระวังในการคัดแยกกราฟได้ดี กราฟบอบช้ำน้อย และเนื้อเยื้อของกราฟที่ได้ค่อนข้างมาก
 • ใช้ระยะเวลาในการทำเมื่อเทียบกับจำนวนกราฟแล้วใช้เวลาสั้นกว่า
 • สามารถทำได้ครั้งละมากๆ เช่น เกิน 2,500 กราฟขึ้นไป
 • สามารถไว้ผมยาวปิดแผลได้ เพราะบริเวณด้านหลังจะโดกดนผมออกเล็กน้อย เฉพาะบริเวณที่นำชิ้นเนื้อออกมา
 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเป็นบริเวณกว้าง
 • กราฟที่ปลูกสามารถขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ ผู้ที่มีปัญหา ผมร่วง ผมบาง หรือศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์

ข้อเสียของ FUT

 • แผลเป็นมีลักษณะเป็นแนวยาว

4

 

3

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 6 – 8 คน/ผู้รับบริการ 1 คน

ht

รูปหลังการผ่าตัดทันที

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

2 3

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

5 2

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

 

1

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

You may also like


Notice: คำสั่ง get_settings นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.1.0! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ get_option() แทน in /home/zp8698/domains/drornclinic.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3888
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.